Faglig supervision.

Igennem min 4 årige uddannelse ved Hildebrand Instituttet, har jeg udviklet kompetencer til at arbejde og samtale men mennesker der har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb.

Et liv med opvæksttraumer giver ofte alvorlige skader i udviklingen af personligheden, og der opstår et skrøbeligt og usikkert selvværd. Skaderne kan gøre at man bliver overvældet af sine følelser, eller afskærer sig fra at mærke dem, dette er kroppens forsvar, for at kunne udholde det ubærlige. Disse skader får forskellige konsekvenser for personens liv, og opleves videre i livet som noget der gør det svært, at være i kontakt med andre, og tilknytning bliver vanskeligt.

I den faglige supervision er der mulighed for undervisning i de forskellige tilknytnings skader der kan opstå, hvilke uhensigtsmæssige forsvars mekanismer der kan være, og hvordan man som plejefamilie/professionel/forældre, kan møde barnet på en relevant måde, som hjælper til .at der kan opstå en kontakt der øger trygheden og udvikling i barnet.

Jeg giver supervision til konkrete sager, hvor der er behov for viden og udrustning, i at skabe relationer der kan give barnet den nødvendige følelse af tryghed, for at kunne udvikle en sund tilknytning. Deres følelser fortæller os mindre noget om hvad der sker lige nu, og meget mere om hvad der skete engang.