Stressbehandling.

Som stressbehandler kan jeg tilbyde dig et behandlingsforløb der er tilpasset din situation. Jeg har en certificering som stressbehandler, der arbejder ud fra at kigge  det professionelle, det private og det personlige. Vi kommer omkring de stressorer der er i det ydre og kobler det på de symptomer som kroppen viser, og giver derved stress behandlingen en retning, der skal give redskaber til at komme ud af sin stress påvirkning. Behandlingen  har sit udgangspunkt i en holistisk tilgang til det at være et menneske, som oplever at blive ramt af stress. Det kan være en stress som er opstået pga. et pres over længere tid, det kan handle om at stress er opstået tidligere i sit liv, og derfor har været en del af livet, uden det er bevidstgjort. Det er muligt at arbejde med stress så det giver slip i kroppen og derved mærke en fornyet styrke til at kunne reagere relevant, hvis det opleves igen.